THE WOLRD

11-11-11
Tuesday, 03.10.23, 21:36
Welcome Guest | RSS
Live Silver Price

Live Brent Oil Pri

Site menu

Section categories
Türkiye Ekonomi [3]
Finans [0]
Siyaset [6]
Uluslararası Ilişkiler [8]
Türkiye'ye Yönelik Tehditler ve Türkiye Milli Birleşik Cephesi'nin İnşası! [2]

Chat Box

Our poll
Rate the site
Total of answers: 72


Erol BİLBİLİK - Bilderberg’e Üyelik, Anayasal Mı?
[ · Download from mirror () ]19.01.12, 13:02
bayrak 

Bilderberg’e Üyelik, Anayasal Mı?

Uluslararası dev tröstler adına dünyayı yöneten üç gizli örgüt vardır.

Bu yapılanmanın en üst örgütü Dış İlişkiler Konseyi (CFR), onun bir alt örgütü Üçlü Komisyon (TC) ve bunun bir alt örgütü de Bildererg Grubu (BG)’dur.

Her üç örgütün de Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Japonya’dan olmak üzere toplam beş bine yakın üyesi vardır.

Türkiye’nin Bilderberg Grubu‘na mensup yaklaşık 40′a yakın yaşayan üyesi vardır.

"ABD’NİN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ ASKERİ GÜÇLE SÜRDÜRMEK”


Dış İlişkiler Konseyi‘nin amacı:

* Zbigniev Brzezinski, "ulus devletlerin geneksel bağımsızlık tanımlamaları uluslararası güçlerce hızla değiştirilmeye başlanmıştır. Bir süreden beri uluslararası şirketler, bankalar ve organizasyonlar küresel ekonomiyi yönlendirmektedir. Bu örgütlerin sahip ve tepe yöneticileri olan seçkinler bunda başat rol sahibidirler.”

*Amerikan kapitalist sınıfı, Dış İlişkiler Konseyi’nin bir imparatorluk politikasını uygulayarak Amerikan kapitalizminin dünya hakimiyetini sürdürmesini talep etmektedir. "Konsey, bunu; demokrasi, özel teşebbüs, serbest piyasa ekonomisi ile gerçekleştirmelidir. Dünyayı kendi ihracat pazarı haline dönüştümek adına tüketim ile demokrasiyi özdeşleştirmelidir.”

*Paul Wolfowitz, "Tek süper güç kalitesi, yapıcı bir davranış biçimi, ayrıca ABD’nin üstünlüğüne kafa tutabilecek herhangi bir milleti ya da milletler gruunu caydırmaya yeterli askeri güçle sürdürülmelidir. ABD’nin önderliğine karşı çıkmasınlar, yerleşik ekonomik ve siyasi düzeni değiştirmeye kalkmasınlar diye gelişmiş endüstri ülkelerinin çıkarlarını da yeterince hesaba katmalıdır.”

"HAMMADDE VE İŞGÜCÜ VE PAZAR GARANTİSİ”

Üçlü Komisyon‘un amacı:


* Zbigniev Brzezinski; "Uluslararası şirketler, bankalar ve organizasyonların küresel politikaların oluşturulmasında ve uygulanmasında çok önemli roller oynadığını,bu güçlerin gözetiminde bulunan insanların Jet Çağı’nın uluslararası seçkinleri olduğunu ve Jet Çağı’nı inşa etmeleri gerektiğini” söylemektedir.

*Üçlü Komisyon seçkinleri hammadde ikmal yollarının güvenliğini, ucuz işçiliği ve küresel şirketlerin pazarlarının genişlemesinin garanti edilmesini amaçlar. Bunun için genellikle gelişmiş Üçüncü Dünya ülkelerini gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler kategorisinde tanımlar.

"YENİ DÜNYA DÜZENİ İÇİN ULUSLARARASI KOORDİNASYON”

Bilderberg Grubu‘nun amacı:


*Bilderberg Grubu, Yeni Dünya Düzeni’nin sadece bir aracı değil, uluslararası koordinasyonunu da gerektiren sistemin bir parçasıdır. Ulus devletlerin dış politikaları genellikle ekonomi ve para politikalarıdır, bunlar da yüksek düzeyde seçkinci dar bir çevrenin oluşturduğu temel politikalardır.

*Petrol krizinden 6 ay sonraki 1974′teki Bilderberg toplantısında, bir Alman Bilderberg üyesi, toplantıda kabul gören şu konuşmayı yapmıştır:

"Yarım düzine seçkin bilgili kişi dünya mali sisteminin rayına sokmalıdır. Bu maksatla ilişkilerimizi bu yönde geliştirmeliyiz. Enstitücülüğe, bürokrasiye yeni prosedür ve komitelere direnmeliyiz. Bunların yerini alacak yapılanmaları önceden hazırlamalıyız.”

"BATININ DEĞERLERİNİ SAVUNANLAR…”

*Bilderberg fikrinin mimarı Dr.Joseph Retinger, kural haline getirilen görüşlerini şöyle açıklamıştır:

"Batı’nın etik ve kültürel değerlerini paylaşan ve savunan herhangi bir ülke vatandaşı Bilderberg toplantılarına davet edilmelidir. Davetleri saygu duyulan, derin bilgi ve yetenek sahii, ulusal ve uluslararası çevrelerle yakın ilişkide bulunan kişilere yapılmalıdır. Toplantıların başarısı katılımcılar düzeyine yakından bağlıdır. Siyasi parti katılımcıları, arasında bir denge kurulur. Sosyalist ve işçi partilerinden çok az sayıda üye davet edilir. Katılımcılar genelde liberal ve sosyal demokrat çevrelerden seçilir. Toplantılarda çeşitli ülkelerin gündeminde yer alan konulardan genelde 1/3′ü ele alınır. Toplantılara 1/4 veya 1/5 oranında işadamı, kalan oranda ticari örgüt temsilcileri, diplomat ve medya mensubu katılır.”

Ancak Retinger, toplantılara banka temsilcilerinin katılımından, bunların Bilderberg Grubu’nun en etkin üyeleri olduğundan ve sadece seçkinlerin toplantılara katıldığından söz etmez.

Çok gizli olan toplantıların işleyiş düzeni şöyledir:


"Konular raportör tarafından belirlenir. Program toplantılardan önce üyelere dağıtılır. Her toplantı sonunda gizli bir rapor hazırlanır. Raporda isim zikredilmez, sadece konuşmacının milliyeti ve katkısı yer alır. Konuşmacılara 5 dakikalık bir süre tanınır. Dikkate değer katkıda bulunan katılımcılar, yönetim kuruluna gizlice bildirilir. Bunlardan yararlanılarak müteakip toplantı gündemleri tespit edilir.”

ULUS DEVLET YÖNETİMİNİ ULUSLARARASI GÜCE DEVRETMEK Mİ?

Dış İlişkiler Komisyonu ve Beyaz Amerika Anglo-Sakson Protestan (WASP) uluslararası dev kartellerin gizli örgütleri olduğunu kendi belge ve üyeleri ağzından kısaca açıkladığımız Dış İlişkiler Konseyi, Üçlü Komisyon, Bilderberg Grubu esas itibariyle;

1. Amerikan kapitalist sınıfının dünya hegomonyasının askeri güçle sürdürülmesini,

2. Dünyanın halklarla değil Jet Çağı’nın "seçkin”lerince yönetilmesini,

3. Ulus devletlerin ortadan kaldırılıp, uluslararası örgütlerce yönlendirilmesini,

4. Dünyaya demokrasi adına sahte bir "Serbest Piyasa Demokrasisi”nin dayatılmasını,

5. Dünyada liberal ve sosyal partiler dışında hiçir partiye hayat hakkı tanınmamasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda bu örgütlere üye olmak ve örgüt amaçları doğrultusunda faaliyette bulunmak, şüphesiz ki, Amerikan kapitalizmine hizmet, buna karşın Türkiye’nin ulusal çıkarlarının karşısında yer almak anlamaına gelecektir.

Üyelik en azından 1982 tarihli Anayasa’nın temel hak ve hürriyetler, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğin, Cumhuriyet‘in, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel ahlakın korunmasına yönelik 13. ve derneklere üyelik ve faaliyetleri düzenleyen 33. maddelerine aykırılığı yönünden ciddi bir içimde uzman hukukçularca ele alınmasında zorunluluk vardır.

Erol BİLBİLİK - 10 Ekim 2011 - İlk Kurşun

http://www.dunya48.com


Category: Siyaset | Added by: Emo
Views: 1379 | Downloads: 556 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *:
Live Gold Price

Live Wti Oil Price

Search

Log In
Login:
Password:

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright theworld-11-11-11.com 2023© All rights reserved