THE WORLD  11-11-11
Main | Analysis | Sign Up | Login
 
Thursday, 15.11.18, 01:00
Welcome Guest | RSS
ML&MD Art

 

 

 ML&MD ART

www.ml-md.com

 

 

Sıte Menu
Sıte Categorıes
Türkiye Ekonomi [3]
Finans [0]
Siyaset [6]
Uluslararası Ilişkiler [8]
Türkiye'ye Yönelik Tehditler ve Türkiye Milli Birleşik Cephesi'nin İnşası! [2]
Blog
USA [10]
Alex Jones [3]
Jim Rogers [10]
WikiLeaks [11]
Two Sandy's [2]
Ankara - There is no city in Europe to compare !!! [7]
A piece of Paradise [7]
A view from Bakırköy , İstanbul [9]
Avrupa birliği mi,Türk birliği mi ?! [1]
Berlin [5]
Bulgaria [50]
България [40]
Celebrities [15]
Chechniya [2]
Crimes [3]
Danmark - ikke kun viden og teknologi men også production !!! [1]
Economy [9]
Exploration [22]
Footballers [32]
Germany [21]
GOLD & SILVER [10]
Has Jesse Ventura a point ? [16]
Kazakhstan [5]
Kitap satan Kemalistler [1]
Manchester United [4]
Nature [20]
Our Future [25]
Politics [3]
Politics in Spanish [7]
Portugal [11]
Russia [3]
Skal vi støtter Özlem ??!! [2]
Top 5 [7]
Top 10 & More [30]
Top Cars [30]
Türkiye [7]
Turkic World [8]
The beauty of the Aegean [9]
The most valuable propertyes in the World [6]
The Luckiest People [5]
The Turkic World: Our Nature [12]
Tsunami 2004 - Caught On Camera [9]
US Elections - Choosing Between Plague and Cholera [4]
Windows [10]
Windows 8 in Spanish [11]
Казахстан - член Евразийского союза или лидер Тюркского мира ?! [1]
США Завоевание и подчинение востока [6]
Istanbul - The City Where The Misery of Europe Ends . [21]
Hvor tæt er Lars Løkke på Nationalsocialisme ?! [1]
Vågn op Danmark !!!....... Ellers bliver det for sent !!! [1]
Spiegel - Business
Hürriyet EKONOMİ
Main » Files » Türkiye » Siyaset

Erol BİLBİLİK - Bilderberg’e Üyelik, Anayasal Mı?
[ · Download from mirror () ] 19.01.12, 12:02
bayrak 

Bilderberg’e Üyelik, Anayasal Mı?

Uluslararası dev tröstler adına dünyayı yöneten üç gizli örgüt vardır.

Bu yapılanmanın en üst örgütü Dış İlişkiler Konseyi (CFR), onun bir alt örgütü Üçlü Komisyon (TC) ve bunun bir alt örgütü de Bildererg Grubu (BG)’dur.

Her üç örgütün de Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Japonya’dan olmak üzere toplam beş bine yakın üyesi vardır.

Türkiye’nin Bilderberg Grubu‘na mensup yaklaşık 40′a yakın yaşayan üyesi vardır.

"ABD’NİN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ ASKERİ GÜÇLE SÜRDÜRMEK”


Dış İlişkiler Konseyi‘nin amacı:

* Zbigniev Brzezinski, "ulus devletlerin geneksel bağımsızlık tanımlamaları uluslararası güçlerce hızla değiştirilmeye başlanmıştır. Bir süreden beri uluslararası şirketler, bankalar ve organizasyonlar küresel ekonomiyi yönlendirmektedir. Bu örgütlerin sahip ve tepe yöneticileri olan seçkinler bunda başat rol sahibidirler.”

*Amerikan kapitalist sınıfı, Dış İlişkiler Konseyi’nin bir imparatorluk politikasını uygulayarak Amerikan kapitalizminin dünya hakimiyetini sürdürmesini talep etmektedir. "Konsey, bunu; demokrasi, özel teşebbüs, serbest piyasa ekonomisi ile gerçekleştirmelidir. Dünyayı kendi ihracat pazarı haline dönüştümek adına tüketim ile demokrasiyi özdeşleştirmelidir.”

*Paul Wolfowitz, "Tek süper güç kalitesi, yapıcı bir davranış biçimi, ayrıca ABD’nin üstünlüğüne kafa tutabilecek herhangi bir milleti ya da milletler gruunu caydırmaya yeterli askeri güçle sürdürülmelidir. ABD’nin önderliğine karşı çıkmasınlar, yerleşik ekonomik ve siyasi düzeni değiştirmeye kalkmasınlar diye gelişmiş endüstri ülkelerinin çıkarlarını da yeterince hesaba katmalıdır.”

"HAMMADDE VE İŞGÜCÜ VE PAZAR GARANTİSİ”

Üçlü Komisyon‘un amacı:


* Zbigniev Brzezinski; "Uluslararası şirketler, bankalar ve organizasyonların küresel politikaların oluşturulmasında ve uygulanmasında çok önemli roller oynadığını,bu güçlerin gözetiminde bulunan insanların Jet Çağı’nın uluslararası seçkinleri olduğunu ve Jet Çağı’nı inşa etmeleri gerektiğini” söylemektedir.

*Üçlü Komisyon seçkinleri hammadde ikmal yollarının güvenliğini, ucuz işçiliği ve küresel şirketlerin pazarlarının genişlemesinin garanti edilmesini amaçlar. Bunun için genellikle gelişmiş Üçüncü Dünya ülkelerini gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler kategorisinde tanımlar.

"YENİ DÜNYA DÜZENİ İÇİN ULUSLARARASI KOORDİNASYON”

Bilderberg Grubu‘nun amacı:


*Bilderberg Grubu, Yeni Dünya Düzeni’nin sadece bir aracı değil, uluslararası koordinasyonunu da gerektiren sistemin bir parçasıdır. Ulus devletlerin dış politikaları genellikle ekonomi ve para politikalarıdır, bunlar da yüksek düzeyde seçkinci dar bir çevrenin oluşturduğu temel politikalardır.

*Petrol krizinden 6 ay sonraki 1974′teki Bilderberg toplantısında, bir Alman Bilderberg üyesi, toplantıda kabul gören şu konuşmayı yapmıştır:

"Yarım düzine seçkin bilgili kişi dünya mali sisteminin rayına sokmalıdır. Bu maksatla ilişkilerimizi bu yönde geliştirmeliyiz. Enstitücülüğe, bürokrasiye yeni prosedür ve komitelere direnmeliyiz. Bunların yerini alacak yapılanmaları önceden hazırlamalıyız.”

"BATININ DEĞERLERİNİ SAVUNANLAR…”

*Bilderberg fikrinin mimarı Dr.Joseph Retinger, kural haline getirilen görüşlerini şöyle açıklamıştır:

"Batı’nın etik ve kültürel değerlerini paylaşan ve savunan herhangi bir ülke vatandaşı Bilderberg toplantılarına davet edilmelidir. Davetleri saygu duyulan, derin bilgi ve yetenek sahii, ulusal ve uluslararası çevrelerle yakın ilişkide bulunan kişilere yapılmalıdır. Toplantıların başarısı katılımcılar düzeyine yakından bağlıdır. Siyasi parti katılımcıları, arasında bir denge kurulur. Sosyalist ve işçi partilerinden çok az sayıda üye davet edilir. Katılımcılar genelde liberal ve sosyal demokrat çevrelerden seçilir. Toplantılarda çeşitli ülkelerin gündeminde yer alan konulardan genelde 1/3′ü ele alınır. Toplantılara 1/4 veya 1/5 oranında işadamı, kalan oranda ticari örgüt temsilcileri, diplomat ve medya mensubu katılır.”

Ancak Retinger, toplantılara banka temsilcilerinin katılımından, bunların Bilderberg Grubu’nun en etkin üyeleri olduğundan ve sadece seçkinlerin toplantılara katıldığından söz etmez.

Çok gizli olan toplantıların işleyiş düzeni şöyledir:


"Konular raportör tarafından belirlenir. Program toplantılardan önce üyelere dağıtılır. Her toplantı sonunda gizli bir rapor hazırlanır. Raporda isim zikredilmez, sadece konuşmacının milliyeti ve katkısı yer alır. Konuşmacılara 5 dakikalık bir süre tanınır. Dikkate değer katkıda bulunan katılımcılar, yönetim kuruluna gizlice bildirilir. Bunlardan yararlanılarak müteakip toplantı gündemleri tespit edilir.”

ULUS DEVLET YÖNETİMİNİ ULUSLARARASI GÜCE DEVRETMEK Mİ?

Dış İlişkiler Komisyonu ve Beyaz Amerika Anglo-Sakson Protestan (WASP) uluslararası dev kartellerin gizli örgütleri olduğunu kendi belge ve üyeleri ağzından kısaca açıkladığımız Dış İlişkiler Konseyi, Üçlü Komisyon, Bilderberg Grubu esas itibariyle;

1. Amerikan kapitalist sınıfının dünya hegomonyasının askeri güçle sürdürülmesini,

2. Dünyanın halklarla değil Jet Çağı’nın "seçkin”lerince yönetilmesini,

3. Ulus devletlerin ortadan kaldırılıp, uluslararası örgütlerce yönlendirilmesini,

4. Dünyaya demokrasi adına sahte bir "Serbest Piyasa Demokrasisi”nin dayatılmasını,

5. Dünyada liberal ve sosyal partiler dışında hiçir partiye hayat hakkı tanınmamasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda bu örgütlere üye olmak ve örgüt amaçları doğrultusunda faaliyette bulunmak, şüphesiz ki, Amerikan kapitalizmine hizmet, buna karşın Türkiye’nin ulusal çıkarlarının karşısında yer almak anlamaına gelecektir.

Üyelik en azından 1982 tarihli Anayasa’nın temel hak ve hürriyetler, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğin, Cumhuriyet‘in, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel ahlakın korunmasına yönelik 13. ve derneklere üyelik ve faaliyetleri düzenleyen 33. maddelerine aykırılığı yönünden ciddi bir içimde uzman hukukçularca ele alınmasında zorunluluk vardır.

Erol BİLBİLİK - 10 Ekim 2011 - İlk Kurşun

http://www.dunya48.com


Category: Siyaset | Added by: Emo
Views: 818 | Downloads: 216 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *:
USED ART

 

USED ART 

www.mlsecondhand.com

 


Logın
Login:
Password:
Search
Newly added
[27.02.18][Africa]
Transaqua: The Project that Can Transform Africa (0)
[27.02.18][Africa]
Africa's Mega-City: Future MEGAPROJECTS (0)
[27.02.18][Africa]
Why is Africa building a Great Green Wall ? BBC News (0)
[19.01.17][Africa]
The Big Lie of Small Business (1)
[19.01.17][Africa]
Is Africa really "rising" ?! (0)
[20.12.15][Türkiye]
BU RESİM TÜRKİYEDE VATAN PARTİSİNİ BİTİRİR ! (0)
[17.10.15][Türkiye]
Sinan Oğan - Küresel Güçler ve Bölünecek Ülkeler (2)
[13.09.14][Deutschland]
Freie Energietechnologien - Robert Stein auf dem Kongress für Grenzwissen 2012 (0)
[13.09.14][Deutschland]
Experiment Energiewende,- Deutschlands einsame Revolution (0)
[09.09.14][Türkiye]
VEFATINDAN 20 SAAT ÖNCE BARIŞ MANÇO BİZE NE SÖYLEMEK İSTEDİ ?! (0)
[09.09.14][Türkiye]
DÜNYANIN KADERİ ELİMİZDE (0)
[09.09.14][Türkiye]
"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET OLMAKTAN UZAKLAŞIYOR" (0)
[08.07.14][Türkiye]
''KÜRDİSTAN BİZİM, TÜRKİYE HEPİMİZİN'' (0)
[15.06.14][Türkiye]
TÜRKİYEDE HERKEZ TÜRKLÜĞE İHANETLE MEŞGUL !!! (0)
[14.06.14][Türkiye]
TAYYİP TÜRKMENLERİ BARZANİ'YE SATIYOR !!! (0)
[09.06.14][Türkiye]
EY TÜRK MİLLETİ , SEN GERÇEKTEN SAHİPSİZMİŞSİN BAŞININ ÇAĞRESİNE BAK !!!... (1)
[18.05.14][Türkiye]
YILMAZ ÖZDİL’İN YANLIŞI... (0)
[18.05.14][Türkiye]
"TÜRK MİLLETİNİ BRE RECEP, KOYUN MU SANDIN ?..." (0)
[14.05.14][Türkiye]
Vladimir Putin Belgeseli (1)
[14.05.14][Türkiye]
ROCKEFELLER AİLESİ (0)
[21.04.14][Türkiye]
KORKMAYIN, YAZIN,KONUŞUN ! (1)
[21.03.14][Türkiye]
TAYYÍP FACEBOOK'U DA KAPATIRSA... (0)
[21.03.14][Türkiye]
ERDOĞAN'A ULUSLARARASI SORUŞTURMA EŞİKTE ! (0)
[18.03.14][Russia]
США В ПАНИКЕ ! ПУТИН ВОССТАНАВЛИВАЕТ ОБОРОНКУ ! (0)
[14.03.14][Türkiye]
ULUSAL KANAL VE İŞÇİ PARTİSİ'NİN ÇİN İLE İLİŞKİSİ NEDİR ?!? (0)
[12.03.14][Türkiye]
İÇ SAVAŞ HAZIRLIĞINDALAR... DİKKAT, GAZA GELMEYELİM… (1)
[12.03.14][Türkiye]
HAKAN FİDAN'IN GÖRÜŞMESİ PENSİLVANYA'DA GERÇEKLEŞTİ (2)
[12.03.14][Türkiye]
KILIÇDAROGLU: "GÜLEN TARÍKATI MÍLÍTAN YETÍSTÍREREK DERVLETTE KADROLASMAYI AMAÇLIYOR. CIA KORUMASI ALTINDA" (1)
[02.03.14][Türkiye]
TÜRK MİLLETİ 30 MART SEÇİMLERİNİ BOYKOT EDERSE ... (0)
[26.02.14][Russia]
Андрей Фурсов - Латинская Америка (0)
[26.02.14][Latin America]
Андрей Фурсов - Латинская Америка (0)
[23.02.14][Russia]
Что творится на Украине на самом деле. Тайна которую скрывают СМИ. Майдан 2014 (0)
[22.02.14][Türkiye]
DOĞU PERİNÇEK,ÇIKAR AĞZINDAN BAKLAYI - SEN DE TÜRK YOK DEMEYE ÇALIŞIYORSUN !!! (0)
[22.02.14][Türkiye]
ÇIKAR YOL HANGİSİ ? (1)
[16.02.14][Türkiye]
CHP Belediye Meclis Üyelerini Bile Barzani Belirliyor !!! (0)
[16.02.14][Türkiye]
OYLAR BÖLÜNMESİN MASALI (5)
SPIEGEL ONLINE
Zeitgeist
Tag Board
Our Polls
Rate the site
Total of answers: 70
Ststistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Copyright theworld-11-11-11.com 2018© All rights reservedFree web hostinguCoz