THE WORLD  11-11-11
Main | Sign Up | Login
 
Monday, 23.04.18, 20:33
Welcome Guest | RSS
ML&MD Art

 

 

 ML&MD ART

www.ml-md.com

 

 

Sıte Menu
Sıte Categorıes
USA and Canada [268]
Deutschland [218]
Europe [57]
China [23]
Russia [85]
Türkiye [453]
Caucasus [1]
Kazakhstan [98]
Turkic World [67]
Muslım World [37]
Iran [39]
Syria [14]
Israel [18]
Asia [12]
India [12]
Military [4]
Africa [7]
Latin America [10]
History of the World [16]
Editorial [23]
Books [4]
Blog
USA [10]
Alex Jones [3]
Jim Rogers [10]
WikiLeaks [11]
Two Sandy's [2]
Ankara - There is no city in Europe to compare !!! [7]
A piece of Paradise [7]
A view from Bakırköy , İstanbul [9]
Avrupa birliği mi,Türk birliği mi ?! [1]
Berlin [5]
Bulgaria [50]
България [40]
Celebrities [15]
Chechniya [2]
Crimes [3]
Danmark - ikke kun viden og teknologi men også production !!! [1]
Economy [9]
Exploration [22]
Footballers [32]
Germany [21]
GOLD & SILVER [10]
Has Jesse Ventura a point ? [16]
Kazakhstan [5]
Kitap satan Kemalistler [1]
Manchester United [4]
Nature [20]
Our Future [25]
Politics [3]
Politics in Spanish [7]
Portugal [11]
Russia [3]
Skal vi støtter Özlem ??!! [2]
Top 5 [7]
Top 10 & More [30]
Top Cars [30]
Türkiye [7]
Turkic World [8]
The beauty of the Aegean [9]
The most valuable propertyes in the World [6]
The Luckiest People [5]
The Turkic World: Our Nature [12]
Tsunami 2004 - Caught On Camera [9]
US Elections - Choosing Between Plague and Cholera [4]
Windows [10]
Windows 8 in Spanish [11]
Казахстан - член Евразийского союза или лидер Тюркского мира ?! [1]
США Завоевание и подчинение востока [6]
Istanbul - The City Where The Misery of Europe Ends . [21]
Hvor tæt er Lars Løkke på Nationalsocialisme ?! [1]
Vågn op Danmark !!!....... Ellers bliver det for sent !!! [1]
Spiegel - Business
Hürriyet EKONOMİ
Main » 2012 » March » 19 » Çin : Yeni Bir “Süper Güç” mü ?
21:54
Çin : Yeni Bir “Süper Güç” mü ?


abd_eyvah_batiyoruz225


Çin : Yeni Bir "Süper Güç” mü?

Kapitalist dünya sisteminin "ağababası” değişiyor mu?
 
Bu işlevi altmış küsur yıl boyunca üstlenmiş bulunan ABD, hegemonyayı en azından paylaşacak mı?

Kimlerle?

"Sistemin ağababası” nasıl tanımlanır?

İşlevleri nedir? Nasıl değişmiştir?

İkinci Dünya Savaşı sonrasına ve ABD’ye odaklanarak kısaca tartışalım.

Sistemin dayanaklarından biri, doların dünya parası olmasıydı.

Bu durum, ABD’ye hem yükümlülükler, hem de ayrıcalıklar getiriyordu.

ABD dünyanın üretim merkezi olarak dış ticaret fazlaları verecek; dış açık veren ekonomilerin finansmanını da dolar likiditesi sağlayarak (sermaye ihraç ederek) karşılayacaktı.

"Ağababalığın ana yükümlülüğü” buydu.

Öte yandan, bu zorunlu likidite gereksiniminin çok daha üzerinde dolar bastığında "dünyayı satın alabiliyordu”.

Veya emperyalist yayılmacılığın finansmanını rahatça sağlayabiliyordu.

Hegemonya konumunun sağladığı ayrıcalık da buydu.

Bu özellik bir zamanlar De Gaulle’ün itirazlarına yol açmıştı; zira, diğer emperyalist ekonomiler (Batı Avrupa ve Japonya) bu "ağalık hakkı”ndan yoksundular.

Çeyrek yüzyıl boyunca ABD, "ağababalığın bu iki boyutunu” birlikte sağladı.

Bir yandan kesintisiz dış fazla verdi; öte yandan çok daha fazla dolar basarak emperyalizmin jandarmalığını üstlendi; "dünyayı satın almayı” sürdürdü.

1980 sonrasında ABD, ağababalığını sadece ayrıcalıklardan yararlanma biçiminde kullanır oldu.

Ülke içi üretim gücü göreli olarak geriledi; bu nedenle ekonomi kronik dış açıklara sürüklendi.

Dış dünya giderek ABD’ye kesintisiz net kaynak pompalamaya başladı.

İpin ucu kaçmadıkça (1990’lı yılların sonlarına kadar) bu durum sineye çekilebiliyordu.

Zira, ağalık görevlerini (yani dış açık veren tüm ekonomilerin finansmanını sağlamayı) emperyalist metropollerin diğer temsilcileri (Almanya, Japonya) karşılıyordu.

Yeni yüzyıla doğru ABD, ağalık hakkını kötü kullanmaya başlamıştı:

Dış dünyadan her yıl milli gelirin yüzde 5-6’sı civarında net kaynak aktarımıyla ayakta duran bir ekonomi; tasarruf etmeyi unutmuş, ücretleriyle, gelirleriyle bağdaşmayan abartılı tüketim tutkunu bir halk; astronomik açık veren bir devlet; içte-dışta sınırsız borçlanma; üretimlerini ülke dışına taşıyan şirketler; kâğıttan varlıkların çılgınca balonlaşmasıyla yaşayan bir finansal sistem…

2007 sonunda balon patladı; ABD ağır bir uluslararası krizi tetikledi.

Dünya ekonomisinin diğer bloklarına bağımlılığı yoğunlaştıkça, Amerika’nın ağababalık konumu esasen tartışmalı hale gelmekteydi.

Kriz bu zayıflığı iyice açığa vurdu.

Emperyalizmin jandarmalığını sürdürecek askerî gücü vardır; ancak, bu gücü hayata geçirmek dış kaynaklara bağlıdır.

Krize rağmen ortadan kalkmayan dış ticaret açıklarının da kesintisiz finansmanı gerekmektedir.

Bu kaynak akımlarını üstlenen ülkeler, dünya sisteminin hegemonyasını ABD ile paylaşmaya elbette aday olacaklardı.

*** *** ***

Bu adaylar kimlerdir?

Basit göstergelerden hareket edelim ve (IMF kaynaklarını kullanarak) 2011’de dünya ekonomisinin en büyük dört ekonomisinin cari işlem dengelerine bakalım:

ABD 468 milyar dolar dış açık vermektedir.

Bu açık, 2006’daki rekor (804 milyar dolarlık) düzeyin bir hayli altındadır; fakat ekonominin dış kaynak gereksiniminin yüksek düzeyde kronikleşmiş olduğu da ortadadır. Diğer üç ülke ise, cari işlem fazlaları vermekte; ABD’nin ve dış açık veren (Türkiye gibi) diğer ekonomilerin dış kaynak gereksinimlerini karşılamaktadır:

Japonya +147, Almanya +183 ve Çin +361 milyar dolar…

Yirmi yıldan bu yana kronik durgunluğa saplanmış Japonya için ağababalık iddiası söz konusu değildir.

Almanya’nın ise hegemonya arayışı vardır; ancak bu, şimdilik Avrupa ile sınırlıdır.

Yüksek üretkenliğe dayalı dış fazlaları ve sermaye ihracı, Avro Bölgesi’nin zayıf halkalarını bağımlı kılmak amacıyla kullanılmaktadır.

Cari işlem fazlası, diğer iki büyük ülkenin toplamını aşan Çin ise, sistemin ağababalığını en azından paylaşmaya kesinlikle adaydır.

Bazı ek bilgilere de başvuralım.

Uluslararası rezerv düzeyleri bakımından Çin ilk sıradadır; bunların toplamı 3.2 trilyon (3200 milyar) dolara ulaşmaktadır ve bunların (en az) 1.2 trilyon doları ABD hazine bonolarından (borçlarından) oluşmaktadır.

Bu rezervler Çin devletine olağandışı bir potansiyel güç sağlamaktadır.

Örneğin ("hini hacette”) çok etkili bir ekonomik savaş aracı olarak kullanılabilir.

Çin yöneticileri, bu gücü artırmanın, kullanmanın yöntemlerini geliştirmektedirler.

Yüzde 2’lik getiri sağlayan ABD hazine bonolarının rezervlerdeki payını azaltmak bunlardan biridir.

Geçmişte New York borsasına plasman yapılmış; son iki yılda ise Avrupa’nın daha yüksek getirili devlet tahvilleri alımlarına aynı nedenle gidilmiştir.

2007’de rezervleri yatırımlara dönüştürmek için Chinese Investment Corporation (CIC) kurulmuştur.

Rezervlerden CIC’e her yıl aktarılan kaynakların yarısı ülke içinde devlet işletmelerine; diğer yarısı ülke dışında yatırımlara yönelmektedir.

2010’da bu sonunculardan yüzde 12 civarında bir getiri sağlandığı söylenmektedir.

CIC dışında, devlet bankaları, kamu şirketleri de dış kredilere, yatırımlara yönelmektedir.

Son altı yılda Latin Amerika ülkelerine 75 milyar dolar kredi açılmış; Afrika’da, Avustralya’da, hatta ABD ve Kanada’da hammadde, petrol sektörlerine (bazen azınlık hissesi olarak) doğrudan yatırım yapılmıştır.

Görülüyor ki, Çin’in dış fazlalardan kaynaklanan rezervleri, bir emperyalist ülke gibi doğrudan yatırımlara, kredilere ve plasmanlara dönüşmektedir.

Önemli bir farkla: Bunlar Çin devletine ait yatırımlardır.

Bu nedenle, çokuluslu şirketlerin, dev bankaların, ayrıca "kupon keserek yaşayan” rantiyelerin sürüklediği emperyalizme özgü sermaye ihracı burada söz konusu değildir. Rezervlerin değerlendirilmesi amacı bir yana, Çin devletinin stratejik, "ulusal” çıkarları izlenmektedir.

Dış politika öncelikleri de söz konusudur; ancak bunlarda (en azından ilke olarak) siyasi hegemonya arayışı reddedilmektedir.

Evet, Çin, adım adım dünya sisteminin bir "süper gücü” konumuna yaklaşmaktadır.

Ancak, bu süreç, geleneksel emperyalist ilişkiler aranarak, korunarak gelişmemektedir.

Başka sorular da gündemdedir:

Yuan (renminbi) doların koltuğuna göz dikmiş midir? Bir dünya parası olabilir mi?

Sermaye hareketlerinde serbestleşme sağlanmadan bu gerçekleşebilir mi?

Hangi adımlar atılıyor? Bunlar, Çin toplumunun geleceğini hangi doğrultuda etkiler?

İleride tartışmak üzere…

Korkut BORATAV - 18 Mart 2012 - HabersoL

http://www.dunya48.comCategory: China | Views: 1075 | Added by: Emo | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *:
USED ART

 

USED ART 

www.mlsecondhand.com

 


Calendar
Logın
Login:
Password:
Search
Newly added
[27.02.18][Africa]
Transaqua: The Project that Can Transform Africa (0)
[27.02.18][Africa]
Africa's Mega-City: Future MEGAPROJECTS (0)
[27.02.18][Africa]
Why is Africa building a Great Green Wall ? BBC News (0)
[19.01.17][Africa]
The Big Lie of Small Business (1)
[19.01.17][Africa]
Is Africa really "rising" ?! (0)
[20.12.15][Türkiye]
BU RESİM TÜRKİYEDE VATAN PARTİSİNİ BİTİRİR ! (0)
[17.10.15][Türkiye]
Sinan Oğan - Küresel Güçler ve Bölünecek Ülkeler (2)
[13.09.14][Deutschland]
Freie Energietechnologien - Robert Stein auf dem Kongress für Grenzwissen 2012 (0)
[13.09.14][Deutschland]
Experiment Energiewende,- Deutschlands einsame Revolution (0)
[09.09.14][Türkiye]
VEFATINDAN 20 SAAT ÖNCE BARIŞ MANÇO BİZE NE SÖYLEMEK İSTEDİ ?! (0)
[09.09.14][Türkiye]
DÜNYANIN KADERİ ELİMİZDE (0)
[09.09.14][Türkiye]
"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET OLMAKTAN UZAKLAŞIYOR" (0)
[08.07.14][Türkiye]
''KÜRDİSTAN BİZİM, TÜRKİYE HEPİMİZİN'' (0)
[15.06.14][Türkiye]
TÜRKİYEDE HERKEZ TÜRKLÜĞE İHANETLE MEŞGUL !!! (0)
[14.06.14][Türkiye]
TAYYİP TÜRKMENLERİ BARZANİ'YE SATIYOR !!! (0)
[09.06.14][Türkiye]
EY TÜRK MİLLETİ , SEN GERÇEKTEN SAHİPSİZMİŞSİN BAŞININ ÇAĞRESİNE BAK !!!... (1)
[18.05.14][Türkiye]
YILMAZ ÖZDİL’İN YANLIŞI... (0)
[18.05.14][Türkiye]
"TÜRK MİLLETİNİ BRE RECEP, KOYUN MU SANDIN ?..." (0)
[14.05.14][Türkiye]
Vladimir Putin Belgeseli (1)
[14.05.14][Türkiye]
ROCKEFELLER AİLESİ (0)
[21.04.14][Türkiye]
KORKMAYIN, YAZIN,KONUŞUN ! (1)
[21.03.14][Türkiye]
TAYYÍP FACEBOOK'U DA KAPATIRSA... (0)
[21.03.14][Türkiye]
ERDOĞAN'A ULUSLARARASI SORUŞTURMA EŞİKTE ! (0)
[18.03.14][Russia]
США В ПАНИКЕ ! ПУТИН ВОССТАНАВЛИВАЕТ ОБОРОНКУ ! (0)
[14.03.14][Türkiye]
ULUSAL KANAL VE İŞÇİ PARTİSİ'NİN ÇİN İLE İLİŞKİSİ NEDİR ?!? (0)
[12.03.14][Türkiye]
İÇ SAVAŞ HAZIRLIĞINDALAR... DİKKAT, GAZA GELMEYELİM… (1)
[12.03.14][Türkiye]
HAKAN FİDAN'IN GÖRÜŞMESİ PENSİLVANYA'DA GERÇEKLEŞTİ (2)
[12.03.14][Türkiye]
KILIÇDAROGLU: "GÜLEN TARÍKATI MÍLÍTAN YETÍSTÍREREK DERVLETTE KADROLASMAYI AMAÇLIYOR. CIA KORUMASI ALTINDA" (1)
[02.03.14][Türkiye]
TÜRK MİLLETİ 30 MART SEÇİMLERİNİ BOYKOT EDERSE ... (0)
[26.02.14][Russia]
Андрей Фурсов - Латинская Америка (0)
[26.02.14][Latin America]
Андрей Фурсов - Латинская Америка (0)
[23.02.14][Russia]
Что творится на Украине на самом деле. Тайна которую скрывают СМИ. Майдан 2014 (0)
[22.02.14][Türkiye]
DOĞU PERİNÇEK,ÇIKAR AĞZINDAN BAKLAYI - SEN DE TÜRK YOK DEMEYE ÇALIŞIYORSUN !!! (0)
[22.02.14][Türkiye]
ÇIKAR YOL HANGİSİ ? (1)
[16.02.14][Türkiye]
CHP Belediye Meclis Üyelerini Bile Barzani Belirliyor !!! (0)
[16.02.14][Türkiye]
OYLAR BÖLÜNMESİN MASALI (5)
   Entries archive
SPIEGEL ONLINE
Zeitgeist
Tag Board
Our Polls
Rate the site
Total of answers: 69
Ststistics

Total online: 2
Guests: 1
Users: 1
Celiadexemo
Copyright theworld-11-11-11.com 2018© All rights reservedFree web hostinguCoz