THE WORLD  11-11-11
Main | Sign Up | Login
 
Monday, 23.04.18, 02:37
Welcome Guest | RSS
ML&MD Art

 

 

 ML&MD ART

www.ml-md.com

 

 

Sıte Menu
Sıte Categorıes
USA and Canada [268]
Deutschland [218]
Europe [57]
China [23]
Russia [85]
Türkiye [453]
Caucasus [1]
Kazakhstan [98]
Turkic World [67]
Muslım World [37]
Iran [39]
Syria [14]
Israel [18]
Asia [12]
India [12]
Military [4]
Africa [7]
Latin America [10]
History of the World [16]
Editorial [23]
Books [4]
Blog
USA [10]
Alex Jones [3]
Jim Rogers [10]
WikiLeaks [11]
Two Sandy's [2]
Ankara - There is no city in Europe to compare !!! [7]
A piece of Paradise [7]
A view from Bakırköy , İstanbul [9]
Avrupa birliği mi,Türk birliği mi ?! [1]
Berlin [5]
Bulgaria [50]
България [40]
Celebrities [15]
Chechniya [2]
Crimes [3]
Danmark - ikke kun viden og teknologi men også production !!! [1]
Economy [9]
Exploration [22]
Footballers [32]
Germany [21]
GOLD & SILVER [10]
Has Jesse Ventura a point ? [16]
Kazakhstan [5]
Kitap satan Kemalistler [1]
Manchester United [4]
Nature [20]
Our Future [25]
Politics [3]
Politics in Spanish [7]
Portugal [11]
Russia [3]
Skal vi støtter Özlem ??!! [2]
Top 5 [7]
Top 10 & More [30]
Top Cars [30]
Türkiye [7]
Turkic World [8]
The beauty of the Aegean [9]
The most valuable propertyes in the World [6]
The Luckiest People [5]
The Turkic World: Our Nature [12]
Tsunami 2004 - Caught On Camera [9]
US Elections - Choosing Between Plague and Cholera [4]
Windows [10]
Windows 8 in Spanish [11]
Казахстан - член Евразийского союза или лидер Тюркского мира ?! [1]
США Завоевание и подчинение востока [6]
Istanbul - The City Where The Misery of Europe Ends . [21]
Hvor tæt er Lars Løkke på Nationalsocialisme ?! [1]
Vågn op Danmark !!!....... Ellers bliver det for sent !!! [1]
Spiegel - Business
Hürriyet EKONOMİ
Main » 2013 » April » 3 » DERİN MERKEZ’İN TÜRKİYE’Yİ İMHA PLANI
19:20
DERİN MERKEZ’İN TÜRKİYE’Yİ İMHA PLANIABD’nin ve AB’nin –daha doğrusu büyük küresel şirketlerin- Türkiye için geliştirdiği Büyük Tuzak "Osmanlı Milletler Topluluğu” veya "Yeni Osmanlıcılık” olarak karşımıza çıkmıştır. İstiklal savaşımızda olduğu gibi, sinsi bir plan, Türk devletini ve milletini imha planı uygulamaya konulmuştur. Bu bir zokadır ve ne yazık ki hükümet bunu yutmuş görünüyor. "Zoka”nın ne olduğunu önceki yazılarımda açıklamıştım, özetle şudur:

ABD Türkiye Cumhuriyeti’ne, başından beri karşı olan bir devlet, düşman bir devlet… Lozan’ı kabul etmemiştir. Güçlü bir ulus devlet olarak Türkiye’nin varlığını küresel çıkarlarına -daha doğrusu küresel şirketlerinin çıkarlarına- aykırı buluyor. Aynı sebeplerle Ortadoğu’nun siyasal yapısından da memnun değil. Hedefi bu yapıyı değiştirmek, bölgedeki devletleri küçük, kişiliksiz, zayıf devletçiklere bölmek... Plana Atatürk Türkiyesi de dahil... Bir süredir bütün gayreti bu yönde…


Türkiye’yi parçalama planı "ödüllendirir gibi davranma” taktiğine dayanıyor. Kulağa hoş gelecek laflar söyleyecek, ona değerli bir şey verecekmiş gibi hareket edecek. Gururunu okşayarak, bir üst konum, sözde patronluk, ağabeylik vaat ederek, amiyane deyişiyle gaza getirecekler AKP hükümetini... Büyük devlet olma, Ortadoğu’nun hâmiliği, bölgenin patronu olma havucunu sunacaklar. Büyütür gibi yapıp bir darbe ile küçültecekler, Türkiye, federasyonlaşmaya itilecek.

ABD hükümeti bir yandan da o klasik "ordo ab chao” stratejisini kullanmakta, yani "istediğin düzeni kurmak için önce kaos yarat!” Yarattığı kaosta Ortadoğu ülkelerini bir bir parçalarken, Türkiye’yi de bölmüş olacak. Süreç içinde "Büyük Kürdistan”ı kurduracak, büyük bir olasılıkla "Ermenistan”ı da araya sokuşturmuş olacak. Bunlar sağlandıktan sonra da "Haddini bil, biz varken patronluk senin neyine, çekil bakalım köşene” denecek –ne yazık ki- bölünmüş, küçülmüş olan Türkiye’ye[i].

Kürdistan projesi, dünyayı 500 yıldır sömüren Emperyalizm’in, onun dev küresel şirketlerinin asırlık projelerinden biri… Geçmişte İngiltere çok uğraştı üzerinde, bugünse Amerika BOP çerçevesinde gerçekleştirme yolunda. Irak’ta, ülke üç parçaya bölünerek çekirdek oluşturuldu. Sıra Türkiye ve İran’dan yapılacak eklemelere geldi. Planda Suriye de var. Irak’ın kuzeyinden Akdeniz’e ulaşan bir koridor açılacak. Dört parça birleştirilerek Büyük Kürdistan kurulacak. ABD bunu korumasına aldığı Mesut Barzani’nin patronajında gerçekleştirecek, tabiî AKP hükümetinin –en hafif deyimiyle- gafilce desteği ile!... Planla Kerkük petrol boru hattı güvence altına alınıyor. AKP hükümetinin de yardımıyla Suriye’deki Esat rejimine yüklenmelerinin asıl sebebi bu; demokrasi talepleri kılıftan, ambalajdan ibaret… Kitleleri böyle kulağa hoş gelen laflarla uyutuyor, harekete geçiriyor, savaştırıyorlar.

Projenin Türkiye ayağı PKK elebaşısı ile açıktan görüşmelerin başlanması ile, hızlandırıldı. Yukarda belirttim, Türkiye büyüyormuş, bir şeyler kazanıyormuş izlenimi verilerek, elindekiler alınıp, cascavlak bırakılacak ortada; tıpkı ağzındaki peyniri kaptıran karga ile kurnaz tilki öykücüğünde olduğu gibi… Türkiye çok şey kaybedecek, ancak iş işten geçmiş olacak.

 ‘***’

Yukarda dediğim gibi, PKK elebaşısı ile pazarlık artık alenen yapılıyor, hem de birden koyulaşıverdi, neden acaba? Öyle ki gündeme oturtulan mesajlar bile yayınlıyor Öcalan. Neden birden böyle bir sürece girildi? Bir görüşe göre, çünkü, hesapta Irak petrolleri var! Son yapılan tahminler Irak’ı petrol serveti bakımından dünyada birinci sıraya oturtmuş bulunuyor: 350 milyar varil petrol ve trilyonlarca metreküp doğal gaz rezervleri… Bunların önemli bir bölümü de Irak’ın kuzeyindeki Özerk Kürt Yönetimi’nin kontrolünde olan topraklarda… Plan Kerkük başkent yapılarak bu geniş petrol kaynaklarının üzerine oturmak… Ancak Irak merkezî hükümeti buna şiddetle karşı… Ne yapmalı? Gelsin, Amerika’nın "Yeni Osmanlıcılık” planı!...

Plana göre Türkiye, daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Barzani’nin hâmiliğine soyunacak. Peki, ne karşılığında?... Tabii, petrol karşılığında!... Antlaşmaya göre Barzani AKP hükümetine Kerkük petrollerinden pay verecek, yeter ki Irak merkezî hükümetine karşı, Türkiye onu koruması altına alsın. Peki, nasıl kotarılacak bu hâmilik? İşte, işin püf noktası burada, çünkü Türkiye’ye hazırlanan tuzak burada karşımıza çıkıyor: Amerikan planı Türkiye’nin hâmiliğinde petrol odaklı bir federatif yapı öngörüyor! Ancak gözden kaçırılan gizli ve nihaî bir hedef var: Büyük Kürdistan… Bütün bu adımlar Türkiye’nin güneyini boydan boya bir yılan gibi saracak olan Büyük Kürdistan’ın inşasına giden adımlar...

ABD bütün bunları M. Barzani’nin, Kürtlerin kara kaşına kara gözüne âşık olduğu için mi yapıyor? Elbette hayır, küresel şirketleri hesabına zengin petrol ve gaz rezervlerini kapatmak için yapıyor; bölgenin stratejik konumu için, İsrail’in yanı sıra tam güven duyacağı bir müttefik devlet daha olsun diye yapıyor. Ancak menfaatleri gerektirdiğinde, onun da kıçına bir tekme vurmaktan çekinmeyecektir[ii].

 ‘***’

Amerika’nın bu "büyüterek küçültme” stratejisini Sadi Somuncuoğlu’nun bir yazısında[iii] da buluyoruz, şöyle yazıyor: AKP hükümeti ile terörist başı arasında varılan mutabakatlar çerçevesinde yapılacak yasal düzenlemelerle, Türkiye Cumhuriyeti devleti iki ortaklı, iki dilli ve özerk bölgeli bir rejime dönüştürülecek. PKK bunları görüp emin olunca, bütün silahlı teröristler Suriye’ye kaydırılacak ve "Kürdistan”ın Akdeniz’e uzanan üçüncü ayağının inşasına başlanacaktır. Bu da sağlanınca ortaya, bir yanda "Türkiye ortaklık devleti”, öbür yanda "Irak ve Suriye federe devletleri” çıkacaktır. En sonra bu üç parçanın birleşmesiyle "konfederal” devlet kurulacaktır. İşte size İsrail’e dost olan yeni bir devlet: "Büyük Kürdistan!”

Somuncuoğlu devam ediyor: Başbakan ve Davutoğlu’nun "Türkiye’yi büyütmek” dediği şey ile, teröristbaşının Nevruz mektubunda bahsettiği "Bugün artık yeni bir Türkiye’ye, yeni bir Orta Doğu’ya ve yeni bir geleceğe uyanıyoruz. Misak-ı Milli’ye aykırı olarak parçalanmış ve bugün Suriye ve Irak’taki Kürtleri, Türkmenleri, Asurileri ve Arapları birleştirmek” söylemi aynı anlama gelmiyor mu? İyi de dünyanın altını üstüne getirecek böyle bir projenin sahibi Erdoğan, Davutoğlu, teröristbaşı ve Barzani olabilir mi? Mümkün mü bu? Asla!... Konuyla ilgilenen herkesin bileceği gibi, Erdoğan’ın da en az 30 defa "Bize eşbaşkanlık görevi verildi” dediği "Büyük Orta Doğu ve Genişletilmiş Afrika Projesi”nin (BOP’un) sahibi "Haçlı” emperyalistlerdir.  Projeleri de, ABD’nin malum eski "büyüterek küçültme” tuzağından ibarettir!

‘***’

Ne var ki iş burada da bitmiyor. Aslında plan içinde plan var, Rus matruşkaları gibi desem yeri... Öyle hazırlanmış ki insana dehşet veriyor. Buna göre "Büyük Kürdistan” sadece bir başlangıç… Peki gizli olan nedir o zaman? Asıl proje "Osmanlı İmparatorluğunu yeniden kuracağız” örtüsü altında "Kürdistan”ı kurarken, Ermenistan’ı da kurmak, Yunanlıların "Megalo idea”larına da yeni kapılar açmak.  Kısacası, bir Türkiye Cumhuriyeti’ni bütünüyle imha planı söz konusu! Bu korkunç komplonun kimi ipuçlarını Arslan Bulut’un bir yazısında[iv] buluyoruz:

7 Mayıs 2000… Fener Rum Patriği Bartholomeos konuşuyor: "Türkiye’nin AB’ye üyeliği, Anadolu’da önceden var olmuş Hıristiyan toplumların yaşadığı bölgelerde yeniden Hıristiyanların yaşamasına izin vermelidir. Hıristiyanlar yaşadıkları bölgelere tekrar yerleşirse, o bölgelerde bulunan kiliselerin yeniden ayine açılmasını düşünebiliriz.”

2009’un Mayıs ayı… Başbakan Tayyip Erdoğan:  "Farklı etnik kimlikte olanlar ülkemizden kovuldu. Bu aslında faşizan bir yaklaşımın neticesiydi.”

2008’in Eylülü… Emekli Büyükelçi, TÜSİAD’lı Volkan Vural: "Devlet, Ermenilerden özür dilesin, Ermeni ve Rumlar tekrar eski topraklarına dönsün, tekrar vatandaş olsun… Ölen ve tehcire uğrayan insanların torunlarına bir çağrı da yapılabilir. ‘Burası sizin de topraklarınız, gelirseniz size de yer var’ denilebilir. Gelenlere vatandaşlık da verilebilir.”

Nihayet, 2013’ün ilk ayları… AKP’nin Kültür Bakanı Ömer Çelik, beklenen çağrıyı yapıyor: "Geçmişte yapılan bazı yanlışlıklar yüzünden ülkemizi terk etmiş Hıristiyan ve Yahudiler var. Hepsine ’Ülkenize geri dönebilirsiniz’ diyoruz.”

Ve diğer meşum gelişmeler: "Vatandaşlık yasası ile, yıllardan beri Türkiye’de bulunan 60-70 bin Ermenistan vatandaşına ve onların burada doğan çocuklarına, ayrıca Akdeniz sahillerinde yerleşen diğer yabancılara, son olarak da sığınmacı Suriyelilere Türkiye vatandaşı olabilme imkânı tanınıyor. Yunanistan istihbaratı, uzun yıllardır gönderdiği turistler vasıtasıyla, bütün Anadolu’da Eski Rum mallarının envanterini kaydediyor! Tarih Vakfı da Rockefeller Vakfı’nın para yardımı ile Türkiye’nin 10 pilot bölgesinde "Yerel Tarih Grupları” kurarak, Hıristiyanlara ait eski gayrimenkul tapularını ve eski azınlık mezarlıklarını araştırıyor.

‘***’

Yurtseverler!

Demokrasi ile, parti ile, barış teraneleri ile, şununla bununla oyalanacak zaman değil artık.

Birleşin, duruma el koyun.

Unutun, bütün farklılıklarınızı,

Bir an önce bu korkunç planı parça parça edin.

Yoksa, ne vatan kalacak, ne millet, ne de devlet!


[i] C. Dura, "Binmişiz Bir Alamete Gidiyoruz Kıyamete”, http://cihandura.com/emperyalizm-yazilari/151-bnmz-br-alamete-gdyoruz-kiyamete.html

[ii] C. Dura, "Bizim İçin Çalışacak Biri”, http://cihandura.com/emperyalizm-yazilari/181-bzm-cn-caliacak-br.html

[iii] Sadi Somuncuoğlu, "On Emir" ve PKK’nın Suriye ayağı,” Yeniçağ, 23.3.2013

[iv] "Arslan Bulut, Erdoğan’ın Tarihi Projesi!” Yeniçağ, 22.3.2013

 
Category: Türkiye | Views: 1244 | Added by: Adnan | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *:
USED ART

 

USED ART 

www.mlsecondhand.com

 


Calendar
Logın
Login:
Password:
Search
Newly added
[27.02.18][Africa]
Transaqua: The Project that Can Transform Africa (0)
[27.02.18][Africa]
Africa's Mega-City: Future MEGAPROJECTS (0)
[27.02.18][Africa]
Why is Africa building a Great Green Wall ? BBC News (0)
[19.01.17][Africa]
The Big Lie of Small Business (1)
[19.01.17][Africa]
Is Africa really "rising" ?! (0)
[20.12.15][Türkiye]
BU RESİM TÜRKİYEDE VATAN PARTİSİNİ BİTİRİR ! (0)
[17.10.15][Türkiye]
Sinan Oğan - Küresel Güçler ve Bölünecek Ülkeler (2)
[13.09.14][Deutschland]
Freie Energietechnologien - Robert Stein auf dem Kongress für Grenzwissen 2012 (0)
[13.09.14][Deutschland]
Experiment Energiewende,- Deutschlands einsame Revolution (0)
[09.09.14][Türkiye]
VEFATINDAN 20 SAAT ÖNCE BARIŞ MANÇO BİZE NE SÖYLEMEK İSTEDİ ?! (0)
[09.09.14][Türkiye]
DÜNYANIN KADERİ ELİMİZDE (0)
[09.09.14][Türkiye]
"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET OLMAKTAN UZAKLAŞIYOR" (0)
[08.07.14][Türkiye]
''KÜRDİSTAN BİZİM, TÜRKİYE HEPİMİZİN'' (0)
[15.06.14][Türkiye]
TÜRKİYEDE HERKEZ TÜRKLÜĞE İHANETLE MEŞGUL !!! (0)
[14.06.14][Türkiye]
TAYYİP TÜRKMENLERİ BARZANİ'YE SATIYOR !!! (0)
[09.06.14][Türkiye]
EY TÜRK MİLLETİ , SEN GERÇEKTEN SAHİPSİZMİŞSİN BAŞININ ÇAĞRESİNE BAK !!!... (1)
[18.05.14][Türkiye]
YILMAZ ÖZDİL’İN YANLIŞI... (0)
[18.05.14][Türkiye]
"TÜRK MİLLETİNİ BRE RECEP, KOYUN MU SANDIN ?..." (0)
[14.05.14][Türkiye]
Vladimir Putin Belgeseli (1)
[14.05.14][Türkiye]
ROCKEFELLER AİLESİ (0)
[21.04.14][Türkiye]
KORKMAYIN, YAZIN,KONUŞUN ! (1)
[21.03.14][Türkiye]
TAYYÍP FACEBOOK'U DA KAPATIRSA... (0)
[21.03.14][Türkiye]
ERDOĞAN'A ULUSLARARASI SORUŞTURMA EŞİKTE ! (0)
[18.03.14][Russia]
США В ПАНИКЕ ! ПУТИН ВОССТАНАВЛИВАЕТ ОБОРОНКУ ! (0)
[14.03.14][Türkiye]
ULUSAL KANAL VE İŞÇİ PARTİSİ'NİN ÇİN İLE İLİŞKİSİ NEDİR ?!? (0)
[12.03.14][Türkiye]
İÇ SAVAŞ HAZIRLIĞINDALAR... DİKKAT, GAZA GELMEYELİM… (1)
[12.03.14][Türkiye]
HAKAN FİDAN'IN GÖRÜŞMESİ PENSİLVANYA'DA GERÇEKLEŞTİ (2)
[12.03.14][Türkiye]
KILIÇDAROGLU: "GÜLEN TARÍKATI MÍLÍTAN YETÍSTÍREREK DERVLETTE KADROLASMAYI AMAÇLIYOR. CIA KORUMASI ALTINDA" (1)
[02.03.14][Türkiye]
TÜRK MİLLETİ 30 MART SEÇİMLERİNİ BOYKOT EDERSE ... (0)
[26.02.14][Russia]
Андрей Фурсов - Латинская Америка (0)
[26.02.14][Latin America]
Андрей Фурсов - Латинская Америка (0)
[23.02.14][Russia]
Что творится на Украине на самом деле. Тайна которую скрывают СМИ. Майдан 2014 (0)
[22.02.14][Türkiye]
DOĞU PERİNÇEK,ÇIKAR AĞZINDAN BAKLAYI - SEN DE TÜRK YOK DEMEYE ÇALIŞIYORSUN !!! (0)
[22.02.14][Türkiye]
ÇIKAR YOL HANGİSİ ? (1)
[16.02.14][Türkiye]
CHP Belediye Meclis Üyelerini Bile Barzani Belirliyor !!! (0)
[16.02.14][Türkiye]
OYLAR BÖLÜNMESİN MASALI (5)
   Entries archive
SPIEGEL ONLINE
Zeitgeist
Tag Board
Our Polls
Rate the site
Total of answers: 69
Ststistics

Total online: 2
Guests: 1
Users: 1
Celiadexemo
Copyright theworld-11-11-11.com 2018© All rights reservedFree web hostinguCoz