THE WORLD  11-11-11
Main | Sign Up | Login
 
Monday, 23.04.18, 20:24
Welcome Guest | RSS
ML&MD Art

 

 

 ML&MD ART

www.ml-md.com

 

 

Sıte Menu
Sıte Categorıes
USA and Canada [268]
Deutschland [218]
Europe [57]
China [23]
Russia [85]
Türkiye [453]
Caucasus [1]
Kazakhstan [98]
Turkic World [67]
Muslım World [37]
Iran [39]
Syria [14]
Israel [18]
Asia [12]
India [12]
Military [4]
Africa [7]
Latin America [10]
History of the World [16]
Editorial [23]
Books [4]
Blog
USA [10]
Alex Jones [3]
Jim Rogers [10]
WikiLeaks [11]
Two Sandy's [2]
Ankara - There is no city in Europe to compare !!! [7]
A piece of Paradise [7]
A view from Bakırköy , İstanbul [9]
Avrupa birliği mi,Türk birliği mi ?! [1]
Berlin [5]
Bulgaria [50]
България [40]
Celebrities [15]
Chechniya [2]
Crimes [3]
Danmark - ikke kun viden og teknologi men også production !!! [1]
Economy [9]
Exploration [22]
Footballers [32]
Germany [21]
GOLD & SILVER [10]
Has Jesse Ventura a point ? [16]
Kazakhstan [5]
Kitap satan Kemalistler [1]
Manchester United [4]
Nature [20]
Our Future [25]
Politics [3]
Politics in Spanish [7]
Portugal [11]
Russia [3]
Skal vi støtter Özlem ??!! [2]
Top 5 [7]
Top 10 & More [30]
Top Cars [30]
Türkiye [7]
Turkic World [8]
The beauty of the Aegean [9]
The most valuable propertyes in the World [6]
The Luckiest People [5]
The Turkic World: Our Nature [12]
Tsunami 2004 - Caught On Camera [9]
US Elections - Choosing Between Plague and Cholera [4]
Windows [10]
Windows 8 in Spanish [11]
Казахстан - член Евразийского союза или лидер Тюркского мира ?! [1]
США Завоевание и подчинение востока [6]
Istanbul - The City Where The Misery of Europe Ends . [21]
Hvor tæt er Lars Løkke på Nationalsocialisme ?! [1]
Vågn op Danmark !!!....... Ellers bliver det for sent !!! [1]
Spiegel - Business
Hürriyet EKONOMİ
Main » 2012 » October » 20 » Türkiye savaşa mı gidiyor ?
13:15
Türkiye savaşa mı gidiyor ?


          


 Türkiye savaşa mı gidiyor ?


Ulusumuzun yüz akı nice aydını, ülkesine ken­dini adamış askeri, işine taş koyan gazeteciyi, genci parmaklıklar ardında tutmaya yeminli AKP’nin yönetim kadrosu, ülkemizin sorunla­rı yetmiyormuş gibi, komşuya yanlış hesapla tebelleş olunca, işleri eline yüzüne bulaştırdı.

Ger­çekte iş sadece Ustanın yüzüne gözüne bulaş­mış olsaydı, belki pek umursayan olmazdı. Us­tamız işleri çığırından çıkararak, beraberinde iş­verenlerini de ateşin kıyısına getirici adımlar at­maya başlayınca herkes tedirgin olmaya başladı. Neyse ki, "ekselans kış” geliyor ve de dizginleri elinde tutanlar bizimkilere i:hop, hop” diyerek dizginleri kasmaya başladılar. Ustanın ileri de­mokrasiyi Müslüman Kardeşler ‘in elinde kom­şuya taşıma ülküsü şimdilik kursağında kalmı­şa benziyor.

AKP’nin kendinden menkul ‘Usta’sı!

Ortadoğu’da barış ve istikrara kafa yoranla­rın şimdiye kadar ortaklaşa ileri sürdükleri Mısır olmadan barış, Suriye olmadan ise savaş olmaz” söylemi, gerçekçi bir durum tespiti ola­rak bilinirdi. AKP’nin kendinden menkul ” Us­tası” sayesinde bu özdeyişe bir yenisini eklemek zamanıdır: ,:AKP iktidarda olduğu sürece ül­kemizde, çevremizde barış ve güvenlik kararsız ve netamelidir.” Bunun temel nedeni, ülkemizde dış ve iç politikanın rotasını elinde tuttuğunu sa­nan AKP’nin Ustası ve yardımcılarının, politi­kada hayal ile gerçeği ayırt etmede hayli özür­lü olmalarının ötesinde, dış politikanın, temel kurallarını, hatta dilini bile kavrayamamış ol­malarıdır. Diplomatik dille anlatılanları doğru kavrayamayarak, ateşe su yerine benzin dök­meye yeltenmeleri bu nedenle olsa gerek.

Diğer yandan AKP yönetiminin bölgede oy­nayacağı rolün çerçevesini çizen ve Ortadoğu’da yapay değişim rüzgârı ekenlerin fırtına biçme olasılığı karşısında, politikalarında balans ayarı yapmak zorunda kaldıkları görülüyor. Bu nok­tada bizim için önemli olan, balans ayarı ya­panların politikada kullandıkları "araç ve aracıyı” deliğe süpürme gereğini duyup duymayacak­larıdır. Bunun için ABD’deki seçim sonuçları­nı beklememiz gerekecek. Dış egemen güçle­rin temel düşüncesi, Suriye’de yarattıkları yan­gının uluslararası arenada kendilerine yeni bir avarız (gaile) çıkarmasından kaçınmaktır. ABD Ankara Büyükelçisi’nin Türkiye ile Suriye arasında savaş çıkmayacaktır” diye etrafa gü­vence vermesinin anlamı budur. Dünyamız ar­tık bir tek egemen gücün dilediği gibi at oynatma alanı değil. Bu nedenle de yakın geçmişe göre daha güvenli olduğunu söyleyebiliriz.

Gündem değiştirmekte de usta!

Ustanın ülke ve dünya reel politiğinin özü­nü kavramamış, stratejik derinlikten çok stra­tejik sığlık ile malul kendisi ve yakın çevresinin, rest tamtamları yerine rast makamından kanunla bir taksime başlamayı becerirse, durumu bir sü­reliğine idare edebilir. Böylesi bir adım için, kri­ze müdahil Rusya Federasyonu dâhil, komşu ülkelerin "bizimkilere” ferasetle yeterli manev­ra sahası bıraktıkları görülmektedir. ABD ve AB ise durumu tırmandırmadan idare etme niye­tinde oldukları açıkça görülmektedir. Ustamızın görüntüyü kurtarmak için gündemi değiştirmede eline kimsenin su dökemeyeceğini bildiğimizden, bu konuda bir sorun çıkmayacağından emin ola­biliriz. Bütün bu gerçeklere rağmen, her ne ba­hasına olursa olsun savaş tamtamları ile hava­yı ısıtmaya devam edeceklerin, kendi suluları­nı ısıtmış olacağından eminiz. Bu nedenle de bü­tün koparılan gürültüye rağmen, doğrusu ufuk­ta bir savaş olasılığını pek görünmüyor.

Yol göstermek için ne bekleniyor?

İçimizin rahat olmayış nedeni, nafile savaş tamtamları değil, AKP’nin sanki ülkenin de­ğişmez bir yazgısı olduğu konusunda yaygın bir kanaatin yerleşmiş olmasıdır. Örneğin, önü­müzdeki dönemde Cumhurbaşkanının kim olacağı konusunda yapılan tartışmalarda sade­ce AKP içindeki hesaplar ve kişilerin öne çıkı­yor olmasını aklım pek almıyor. AKP devranı­nı sürdürdüğü sürece, ne ülke içinde ne de çev­remizde özgürlük, demokrasi, barış ve güven­liğin kurulma olanağının bulunmadığı artık ke­sin kes ortaya çıkmış olmasına rağmen, neden ortalık bu kadar sessiz? Neden bu kadar in­sanlarımızın boynu bükük? Topluma yol gös­termek sevdalıları, yollara düşmek için kimin ve­ya neyin zuhur etmesini beklemekte?

Ortadoğu coğrafyasında Osmanlı mülk ve ni­zamını yeniden ihya etmek ne derece ham ha­yal ise, İslam’ın ılımlı bayrağı altında toplumla­rı bütünleştirmek de o derece akıldışıdır. Ken­di ülkesinde dini siyasetin içine sokarak insan­ları ayrıştıranların, ülke sınırlarını aşarak top­lumları birleştirmesi, özgürleştirmeleri masalı­na gerçekten inananın kalmadığını sanırım. Bu masalla AKP’yi cepheye sürenlerin, kullandık­ları silahın kendilerine geri teptiğini, tepeceği­ni görmeğe başladıklarını umarım

Çetin DOĞAN - 19 Ekim 2012 - Aydınlık

http://www.dunya48.com


Category: Türkiye | Views: 1051 | Added by: Adnan | Rating: 5.0/3
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *:
USED ART

 

USED ART 

www.mlsecondhand.com

 


Calendar
Logın
Login:
Password:
Search
Newly added
[27.02.18][Africa]
Transaqua: The Project that Can Transform Africa (0)
[27.02.18][Africa]
Africa's Mega-City: Future MEGAPROJECTS (0)
[27.02.18][Africa]
Why is Africa building a Great Green Wall ? BBC News (0)
[19.01.17][Africa]
The Big Lie of Small Business (1)
[19.01.17][Africa]
Is Africa really "rising" ?! (0)
[20.12.15][Türkiye]
BU RESİM TÜRKİYEDE VATAN PARTİSİNİ BİTİRİR ! (0)
[17.10.15][Türkiye]
Sinan Oğan - Küresel Güçler ve Bölünecek Ülkeler (2)
[13.09.14][Deutschland]
Freie Energietechnologien - Robert Stein auf dem Kongress für Grenzwissen 2012 (0)
[13.09.14][Deutschland]
Experiment Energiewende,- Deutschlands einsame Revolution (0)
[09.09.14][Türkiye]
VEFATINDAN 20 SAAT ÖNCE BARIŞ MANÇO BİZE NE SÖYLEMEK İSTEDİ ?! (0)
[09.09.14][Türkiye]
DÜNYANIN KADERİ ELİMİZDE (0)
[09.09.14][Türkiye]
"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET OLMAKTAN UZAKLAŞIYOR" (0)
[08.07.14][Türkiye]
''KÜRDİSTAN BİZİM, TÜRKİYE HEPİMİZİN'' (0)
[15.06.14][Türkiye]
TÜRKİYEDE HERKEZ TÜRKLÜĞE İHANETLE MEŞGUL !!! (0)
[14.06.14][Türkiye]
TAYYİP TÜRKMENLERİ BARZANİ'YE SATIYOR !!! (0)
[09.06.14][Türkiye]
EY TÜRK MİLLETİ , SEN GERÇEKTEN SAHİPSİZMİŞSİN BAŞININ ÇAĞRESİNE BAK !!!... (1)
[18.05.14][Türkiye]
YILMAZ ÖZDİL’İN YANLIŞI... (0)
[18.05.14][Türkiye]
"TÜRK MİLLETİNİ BRE RECEP, KOYUN MU SANDIN ?..." (0)
[14.05.14][Türkiye]
Vladimir Putin Belgeseli (1)
[14.05.14][Türkiye]
ROCKEFELLER AİLESİ (0)
[21.04.14][Türkiye]
KORKMAYIN, YAZIN,KONUŞUN ! (1)
[21.03.14][Türkiye]
TAYYÍP FACEBOOK'U DA KAPATIRSA... (0)
[21.03.14][Türkiye]
ERDOĞAN'A ULUSLARARASI SORUŞTURMA EŞİKTE ! (0)
[18.03.14][Russia]
США В ПАНИКЕ ! ПУТИН ВОССТАНАВЛИВАЕТ ОБОРОНКУ ! (0)
[14.03.14][Türkiye]
ULUSAL KANAL VE İŞÇİ PARTİSİ'NİN ÇİN İLE İLİŞKİSİ NEDİR ?!? (0)
[12.03.14][Türkiye]
İÇ SAVAŞ HAZIRLIĞINDALAR... DİKKAT, GAZA GELMEYELİM… (1)
[12.03.14][Türkiye]
HAKAN FİDAN'IN GÖRÜŞMESİ PENSİLVANYA'DA GERÇEKLEŞTİ (2)
[12.03.14][Türkiye]
KILIÇDAROGLU: "GÜLEN TARÍKATI MÍLÍTAN YETÍSTÍREREK DERVLETTE KADROLASMAYI AMAÇLIYOR. CIA KORUMASI ALTINDA" (1)
[02.03.14][Türkiye]
TÜRK MİLLETİ 30 MART SEÇİMLERİNİ BOYKOT EDERSE ... (0)
[26.02.14][Russia]
Андрей Фурсов - Латинская Америка (0)
[26.02.14][Latin America]
Андрей Фурсов - Латинская Америка (0)
[23.02.14][Russia]
Что творится на Украине на самом деле. Тайна которую скрывают СМИ. Майдан 2014 (0)
[22.02.14][Türkiye]
DOĞU PERİNÇEK,ÇIKAR AĞZINDAN BAKLAYI - SEN DE TÜRK YOK DEMEYE ÇALIŞIYORSUN !!! (0)
[22.02.14][Türkiye]
ÇIKAR YOL HANGİSİ ? (1)
[16.02.14][Türkiye]
CHP Belediye Meclis Üyelerini Bile Barzani Belirliyor !!! (0)
[16.02.14][Türkiye]
OYLAR BÖLÜNMESİN MASALI (5)
   Entries archive
SPIEGEL ONLINE
Zeitgeist
Tag Board
Our Polls
Rate the site
Total of answers: 69
Ststistics

Total online: 2
Guests: 2
Users: 0
Copyright theworld-11-11-11.com 2018© All rights reservedFree web hostinguCoz